Mateu concorre per primera vegada a les eleccions municipals a la ciutat i repeteix que sota el seu punt de vista "no s'ha fet res".
Proposa renovar el PGOu del 77 o la creació del Consell d'urbanitzacions, entre moltes altres propostes del programa electoral.