alto palancia agua

Ecologistes en Acció denuncia que el projecte de rehabilitació de la muralla de Peníscola amenaça amb destruir més zones reproductores d'espècies protegides i insectívores.

falciotEcologistes en Acció denuncia que el projecte de rehabilitació de la muralla de Peníscola, en la zona de la Plaça d'Armes, amenaça amb destruir més zones reproductores d'espècies protegides i insectívores.

 

Els buits, clivelles i fissures de les muralles del Castell de Peníscola són el refugi ideal perquè rèptils, ocells i mamífers voladors realitzen els seus cicles vitals (llocs d'hivernada i descans; zones de cria, etc.). Falciots, *cernícalos, òbiles, ratapinyades, *salamanquesas, etc., són les espècies més habituals que s'acullen entre les seues pedres i ens ajuden en la lluita biològica contra insectes i rosegadors.

Des dels anys 80, les seues muralles han perdut el 70% de la població nidificant de falciots a causa de les contínues obres de *rehabitación de les seues muralles i edificis, i a la nul·la aplicació de criteris ambientals per a solucionar els impactes d'aquestes.  Algunes de les espècies més perjudicades han sigut els falciots comuns (*Apus *apus) i els falciots pàl·lids (*Apus *pallidus), ocells migratoris estivals els períodes dels quals de cria anuals es realitzen des d'abril a setembre. El nombre de parelles reproductores ha *caido estrepitosament a causa de l'arranjament de les muralles i edificis antics dins del nucli urbà, i les seues conseqüències són molt nocives, ja que els falciots són ocells insectívors que consumeixen multitud d'insectes (una mitjana de 55 kg/individu/any).

El nou projecte de restauració de la part de la muralla situada en la plaça d'Armes i al costat de l'església de la *Ermitana, afecta a un tram amb desenes de nius de falciots comuns, espècie protegida per la normativa vigent i els llocs de la qual de nidificació és obligatori conservar. Alguna de la normativa aplicable:

– Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE 227 de 22 de setembre de 2015), modificada per la LLEI 33/2015, de 21 de setembre, articles 54 i 57.

–Directiva 2009/147/CE del parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009 relativa a la conservació dels ocells silvestre, modificada per la Directiva 2013/17/UE del Consell de 13 de maig de 2013

-Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades, i s'estableixen categories i normes per a la seua protecció; Títol III, Article 9. Espècies catalogades.

-Decret 265/1994, de 20 de desembre del Govern valencià, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies Amenaçades de Fauna i s'estableixen categories i normes de protecció de fauna, Títol III, Article 8é.

-Codi penal, Capítol VI, Article 334.

-Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental, Capítol V, articles 35 , 36  37, 38, 39 i 40.

Ecologistes en Acció ha realitzat les pertinents denúncies abans els estaments competents (Conselleria de Medi Ambient, Ajuntament de Peníscola, Diputació Provincial, Patrimoni,…) perquè es modifique el projecte, no s'oblide a aquestes importants espècies, es realitzen els estudis previs d'ubicació dels llocs de cria en el tram de muralla a restaurar, es prenguen totes les mesures correctores necessàries per a evitar la destrucció de les zones de nidificació i s'impedisquen els treballs de rehabilitació des d'abril fins a setembre (època de cria de les espècies citades).

20181102 camideConquesta 945x222

Escolta'ns

 

 

drcas1u2

Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiencia de navegació. Si segueix navegant entenem que accepta el seu us. Més informació